Prihlásenie

 • andreatour
 • aquatherm
 • bartfay2
 • bdmgroup
 • berndorf
 • blichar
 • broart
 • chata_kolarova
 • coop
 • daro
 • deltacom
 • drevan
 • drevina
 • duoados
 • duzina
 • expodom
 • feldhost
 • fuchs
 • gentruck
 • gtpower
 • hermes
 • impa
 • jawa
 • kgelektrik
 • masiar_dvor
 • mbien
 • mitas
 • nfa_group
 • parkettman
 • skf
 • sostrucks
 • sportpub
 • steiger
 • tubapack
 • tubex
 • vsemvs

Viceprezident pre plochú dráhu ostáva

V nedeľu 3. decembra prebehlo valné zhromaždenie disciplíny plochá dráha v rámci Slovenskej motocyklovej federácie. Zhromaždenia v Žarnovici sa zúčastnila drvivá väčšina členov, na ktorých čakalo niekoľko bodov programu a na záver chutné pohostenie.

V klubových priestoroch Speedway Clubu Žarnovica sa zúčastnili tri desiatky členov SMF, aby spoločne zhodnotili plochodrážnu sezónu, volili svojich zástupcov, rozvinuli plány na sezónu 2018 a prešli ďalšie body. Schôdzu viedol viceprezident SMF pre plochú dráhu Ing. Jakub Zliechovec a hosťom bola generálna sekretárka SMF Mgr. Tatiana Kašlíková. Po úvodných formalitách bola zhodnotená sezóna 2017. Za Speedway Club Žarnovica sezónu hodnotil predseda Mgr. Martin Búri, za AMK PD Ing. Peter Štefánik. Potom nasledovala správa o hospodárení a plán činnosti na rok 2018, ktorý obsahuje vlastne takmer výhradne činnosť Speedway Clubu Žarnovica, ku ktorej sa pridáva opäť jediné plánované podujatie AMK PD Žarnovica.

Ďalšími bodmi boli voľby. Najprv sa volil viceprezident športovej disciplíny plochá dráha SMF. Jednohlasne ním bol opäť zvolený na štyri roky Ing. Jakub Zliechovec ako jediný kandidát. Na uvoľnené miesto člena komisie bol prvýkrát zvolený Július Vallo z AMK PD a funkčné obdobie do roku 2021 bolo predĺžené aj Patrikovi Búrimu. Tiež boli zvolení delegáti na Generálne zhromaždenie SMF naplánované na marec budúceho roku. Priateľská atmosféra pretrvávala až do konca valného zhromaždenia, kde Ing. Jakub Zleichovec a Mgr. Tatiana Kašlíková prítomným objasnili viaceré novinky z dielne FIM, či ohľadne získavania dotácií a rozdeľovania financií. Zaujímavo vyznela informácia z úst Mgr. Kašlíkovej, ktorá porovnala dotačný systém na Slovensku s Českou republikou. Vyplynulo z neho, že SMF dostáva na motocyklové športy 14-násobne menej peňazí, než je tomu v Autoklubu Českej republiky, kde je síce pod jednou strechou automobilový aj motocyklový šport, no rozdiel je neuveriteľne obrovský. Z toho vyplýva, že pri takých podmienkach, aké pripravuje štát športovým odvetviam na Slovensku, je obrovským úspechom, keď naši športovci dokážu získavať úspechy. Samozrejme sa to netýka futbalu a hokeja, ktoré pohltia drvivú väčšinu financií na šport. Pre porovnanie Martin Vaculík dostal odmenu od predsedu vlády v roku 2013 za zisk titulu majstra Európy 800 eur, pokým priemerný reprezentant českej plochej dráhy, ktorý sa ani nedostane do finále nejakej z disciplín dostane podporu od štátu v hodnote šesťkrát väčšej! Aj napriek tomu a v takýchto podmienkach väčšina športovcov a klubov neskladá zbrane a s podporou SMF neostáva iba pri spomienkach na "krásnu minulosť", ale pokračuje v činnosti.

Momentka z valného zhromaždenia

KALENDÁR

YOUTUBE KANÁL

AKTUÁLNE POČASIE

 

MEDIÁLNI PARTNERI