Prihlásenie

 • andreatour
 • aquatherm
 • bartfay2
 • bdmgroup
 • berndorf
 • blichar
 • broart
 • chata_kolarova
 • coop
 • daro
 • deltacom
 • drevan
 • duoados
 • duzina
 • expodom
 • feldhost
 • fuchs
 • gentruck
 • gtpower
 • hermes
 • impa
 • jawa
 • kgelektrik
 • masiar_dvor
 • mbien
 • mitas
 • nfa_group
 • parkettman
 • skf
 • sostrucks
 • sportpub
 • steiger
 • tubapack
 • tubex
 • vsemvs

Zhrnutie sezóny 2018 v podaní SC Žarnovica

V nasledujúcich riadkoch ponúkame súhrn činnosti Speedway Clubu Žarnovica v sezóne 2018. Široký záber našej činnosti je zameraný nielen na organizáciu samotných pretekov, či starostlivosť o plochodrážnu reprezentáciu, ale množstvo energie, času, financií venujeme aj propagácii tohto športu, či jeho priblíženiu sa k fanúšikom.

Speedway Club Žarnovica, ktorý vznikol na prelome rokov 2010 a 2011, má za sebou ôsmu sezónu. Klub sa od začiatku zameriava na organizovanie plochodrážnych pretekov, tréningov, výchovu mladých talentov, propagáciu plochodrážneho športu nielen doma, ale aj v zahraničí a pravidelnému plochodrážnemu životu. Za toto obdobie svojej činnosti zorganizoval 54 medzinárodných plochodrážnych podujatí a medzi nimi aj 9 majstrovstiev sveta, či Európy. Dokázal sa tak etablovať medzi organizátorsky vyspelé plochodrážne krajiny a získať dobré meno vo FIM Europe a FIM (Svetovej motocyklovej federácii). V posledných rokoch aktívne zasahuje aj do rozhodovania fungovania plochej dráhy v Európe.

Osem medzinárodných pretekov

V sezóne 2018 zorganizoval klub osem medzinárodných pretekov. Najvýznamnejším bola Kvalifikácia do Grand Prix pre rok 2019, ktorá 19. mája priviedla do malého mestečka svetovú plochodrážnu špičku z desiatich krajín celého sveta. Takisto finále Európskeho pohára dvojíc do 19 rokov patrí medzi významné podujatia na jedinej slovenskej plochej dráhe. Medzinárodné majstrovstvá Slovenska podobne ako v minulých rokoch otvorili sezónu. Potom to boli rôzne tímové súťaže, do ktorých sa klub prihlásil, aby dal možnosť vyjazdeniu sa s pretekármi rôznej kvality svojim odchovancom. Podľa významu najvyššie boli určite dve kolá československej Extraligy, Pohár priateľstva - medzinárodná liga, finále Majstrovstiev ČR juniorských družstiev a preteky 1.ligy. Všetky tieto podujatia boli podľa vyjadrení delegovaných činovníkov zo zahraničia zorganizované na vysokej úrovni, a to vďaka obetavosti členov a sympatizantov klubu.

Slovenská reprezentácia

Klub prostredníctvom viceprezidenta a SMF zabezpečuje aj celú slovenskú plochodrážnu reprezentáciu. V roku 2018 tak reprezentovali Slovensko vo významných podujatiach Martin Vaculík (Speedway Grand Prix), David Pacalaj (Kvalifikácia do GP, MS juniorov, ME dvojíc, EP do 19 rokov, EP dvojíc do 19 rokov, MACEC Cup), Ján Mihálik (Kvalifikácia do GP, ME dvojíc, EP do 19 rokov, EP dvojíc do 19 rokov, MACEC Cup), Jakub Valkovič (ME juniorov, EP dvojíc do 19 rokov), Patrik Búri (ME jednotlivcov), Michal Danko (MACEC Cup). Najväčším úspechom je samozrejme účasť Martina Vaculíka medzi absolútnou svetovou špičkou - Grand Prix, postup Davida Pacalaja do finále EP do 19 rokov a tiež jeho výkony v MS juniorov, ME dvojíc, EP dvojíc do 19 rokov, či v pretekoch MACEC Cup a výkon Patrika Búriho v semifinále ME jednotlivcov. Domácich pretekárov doplnili so slovenskou licenciou jazdiaci Bulhar Milen Manev (celkové 2.miesto v seriáli MACEC Cup) a Ukrajinec Andrij Kobrin (štart v ME jednotlivcov).

Pretekárska základňa

Plochá dráha nie je masový šport, a preto každý nový pretekár je výsledkom niekoľkoročnej snahy. Ešte donedávna, pred vznikom SC, mala slovenská plochá dráha jedného, či dvoch pretekárov, ktorí však jazdili prakticky "za svoje". Momentálne klub disponuje, okrem najlepšieho slovenského plochodrážnika v histórii tohto športu Martina Vaculíka, všetko svojimi odchovancami. Najstarším a najskúsenejším z nich je 23-ročný Patrik Búri. Potom sú to Michal Tomka (20), Jakub Valkovič (19), Ján Mihálik (18), David Pacalaj (17) a Michal Danko (17). Všetci títo pretekári absolvovali v sezóne 2018 okolo sto medzinárodných pretekov! Pritom okrem Martina Vaculíka, ktorý je profesionálnym plochodrážnikom, sú ostatní amatéri jazdiaci popri práci či štúdiu na škole. Prirodzene najviac pretekov, niečo cez 60, odjazdil Martin Vaculík, ktorého však pribrzdilo zranenie na začiatku sezóny. Druhý najvyšší počet odjazdil David Pacalaj 39, potom Jakub Valkovič 32, Ján Mihálik 26, Michal Tomka 20, Michal Danko 9 a Patrik Búri 7, avšak ten ukončil sezónu predčasne už 1. mája po ťažkom zranení v Rakúsku. Mladí pretekári štartovali spolu v 11 krajinách (Slovinsko, Maďarsko, Česká republika, Rusko, Rakúsko, Fínsko, Poľsko, Ukrajina, Nemecko, Rumunsko a Slovensko). K tomu možno prirátať štarty Martina Vaculíka aj vo Švédsku Veľkej Británii, či Dánsku. S pretekármi má klub uzatvorené zmluvy, na základe ktorých im podáva pomocnú ruku bezplatnými tréningami, palivom - methanolom, olejmi, sprejmi na mazanie, čističmi, ložiskami, pneumatikami v určitom množstve, zapožičiavaním klubovej dodávky, rôznym servisom v oblasti kalendára pretekov, prihlasovaním a zabezpečovaním ich štartov v zahraničí, mediálnym zviditeľňovaním, vyplácaním cestovného a bodového na ligové štarty a podobne.

Tréningy a Speedway Academy

Po vzore plochodrážnych veľmocí založil klub na začiatku sezóny 2017 Speedway Academy. Avšak už od svojho vzniku v roku 2011 začal klub zabezpečovať výchovu mladých plochodrážnikov, čoho výsledkom sú všetci mladí pretekári reprezentujúci doma i v zahraničí. V sezóne 2018 pribudol vtedy 16-ročný Michal Danko, ktorý s tréningami začal rok predtým. V súčasnosti má tréner Ján Daniel v Speedway Academy 19-ročného Rastislava Cíferského, Branislava Pindrocha (18), Jozefa Štefanku (18), Tomáša Tužinského (14), Juraja Šušku (12), Marka Štefanku (13) a Miroslava Mádela (12). Príležitosť vyskúšať si to na plochodrážnej motorke využili aj ďalší, ktorí sa do Speedway Academy môžu zapísať aj na ďalšiu sezónu. Všetci títo mladíci majú k dispozícii bezplatné tréningy s trénerom, palivo methanol, oleje, spreje, čističe, rôzne súčiastky a niekoľko klubových motoriek. Klub im v rámci svojich možností pomáha aj inými spôsobmi, napríklad zviditeľnením v médiách (v septembrovom vysielaní Slovensko v obrazoch na RTVS...), sprostredkovaním kontaktov v zahraničí a podobne.

Na medzinárodnej organizačnej úrovni

Speedway Club Žarnovica je od svojho začiatku členom Slovenskej motocyklovej federácie (SMF), a tak prakticky od vzniku ovplyvňoval vedenie slovenskej plochej dráhy. Od roku 2013 je podpredseda SC Ing. Jakub Zliechovec viceprezidentom komisie plochej dráhy v SMF a zúčastňuje sa ako riadny člen Riadiacej rady SMF, a tak spolurozhoduje o fungovaní motocyklového športu na Slovensku. V súčasnosti má päťčlenná komisia plochej dráhy, vedená viceprezidentom, štyroch členov zo Speedway Clubu (už spomínaný Ing. Jakub Zliechovec, Mgr. Martin Búri, Ľubomír Hajdoni, Patrik Búri - zástupca pretekárov). Títo spoločne pracujú na napredovaní plochodrážnej disciplíny. Ing. Jakub Zliechovec pôsobí aj v ďalších organizačných štruktúrach. V rámci FIM Europe je členom v komisii plochá dráha, a tak aktívne zasahuje do diania v európskej plochej dráhe. Taktiež je viceprezidentom združenia MACEC, ktoré združuje motoristické disciplíny ako plochá dráha, či motokros v rámci Strednej a časti Východnej Európy. Členovia klubu Ľuboš Šmondrk a Ľubomír Hajdoni vlastnia licencie SMF a Autoklubu Českej republiky ako rozhodcovia. Mgr. Martin Búri je držiteľom licencie riaditeľa pretekov SMF. Ing. Jozef Rolinec je majiteľom licencie FIM ako technický komisár. Ing. Jakub Zliechovec je držiteľom licencie FIM ako riaditeľ pretekov. Ing. Ján Danihel má licenciu SMF ako enviromentálny komisár. Väčšina členov klubu absolvovala školenie pre organizátorov.

Medzinárodná spolupráca

Klub dlhodobo, prakticky už od svojho vzniku, spolupracuje s organizátormi v okolitých krajinách. V roku 2016 stál za založením medzinárodnej ligy - Pohára priateľstva, v minulosti sa tiež podieľal na fungovaní Jadranskej ligy. V minulej sezóne mal už tradične nadštandardné vzťahy s českými klubmi nielen v osobe predsedu plochodrážnej komisie (Petr Moravec), s ktorým je v neustálom kontakte, ale aj priamo s organizátormi v Kopřivnici, Březolupoch a podobne. V rámci spolupráce boli niekoľkí členovia vypomáhať pri organizovaní pretekov v  Kopřivnici. Tradičné dobré vzťahy sa rozvíjali aj s ukrajinským Rivne, s ktorým má klub podpísanú dlhodobú spoluprácu. Blízke vzťahy má Žarnovica aj s  organizátormi v Maďarsku najmä v Debrecene s Józsefom Tabakom a v osobe Edit Pirosky aj vo vedení maďarskej motocyklovej federácie (MAMS). Už od vzniku spolupracuje aj s vedením slovinskej plochej dráhy, najmä s organizátormi v Kršku. Nechýbajú ani kontakty v Poľsku, čoho dôkazom bol tréning plochodrážnej škôlky Janusza Koldzieja v júli na žarnovickej dráhe, či spolupráca s poľským plochodrážnikom a tunerom Stanislawom Burzom, ale aj s pretekárom Adrianom Galom. Dobré kontakty má klub prostredníctvom podpredsedu Ing. Jakuba Zliechovca aj s predsedom plochodrážnej komisie FIM (šéfom plochej dráhy vo svete) Armandom Castagnom z Talianska, či predsedom rovnakej komisie, ale vo FIM Europe Piotrom Szymańskim. Kontakty nechýbajú ani s vedením ruskej, lotyšskej, rakúskej, chorvátskej plochej dráhy a ďalšími. Klub si uvedomuje dôležitosť spolupráce s okolitými krajinami, čoho dôkazom je pretekmi nabitý kalendár slovenských pretekárov, čo bol jeden z najväčších problémov v minulosti.

Spolupráca s médiami

Veľmi dôležitou činnosťou, na ktorú sa vo veľkej miere zameriava Speedway Club Žarnovica, je propagácia plochej dráhy v médiách. Kým v minulosti boli najvýznamnejšie podujatia zo Žarnovice pravidelne vysielané v priamom prenose v celoslovenskej televízii, dnes to bohužiaľ nie je možné. Väčšinové športy (futbal, hokej) a z časti aj ďalšie úplne pohlcujú vysielací čas pre šport a nielen na plochú dráhu, ale na slovenský motocyklový šport celkovo nezostáva takmer žiadny čas. Preto je táto práca mimoriadne náročná a je potešujúce,  že do Žarnovice aj v roku 2018 niekoľkokrát zavítali kamery televízií s celoštátnym pokrytím. Diváci tak boli v športových správach na rôznych televíznych staniciach oboznamovaní s niektorými výsledkami pretekov formou krátkych reportáží. Najčastejšie bola v Žarnovici RTVS a v septembri priniesla dlhšiu reportáž o plochej dráhe a činnosti SC Žarnovica v relácii Slovensko v obrazoch. Záujem o plochú dráhu prejavila aj TV Markíza, ktorej vyslaní redaktori nechýbali na posledných pretekoch sezóny - 1.lige, z čoho nasledovala pomerne dlhá reportáž v športovom spravodajstve na druhý deň. Takisto natočila materiál do relácie Reflex, odvysielanej koncom októbra. Mimoriadne sa darilo zviditeľňovať žarnovickú plochú dráhu aj vďaka výkonom Martina Vaculíka nielen v Grand Prix. Martin nechýbal v niekoľkých televíznych reláciách s veľkou sledovanosťou. Vďaka štartom Martina Vaculíka v Grand Prix sa o Žarnovici mohli dozvedieť diváci po celom svete, keďže tieto preteky vysielalo niekoľko televízií v zahraničí. Členovia klubu sa zapájali aktívne aj do komentovania prenosov plochej dráhy zo zahraničia v česko - slovenských športových televíziách. Rôzne príspevky o činnosti Speedway Clubu vysielali aj rádiá. Na pretekoch samozrejme nechýbali ani lokálne televízie. Samostatnou kapitolou sú články o činnosti klubu v tlačených médiách, či na internetových stránkach. Za sezónu 2018 dodal klub do médií vrátane vlastnej internetovej stránky okolo tristo článkov a tlačových správ, čím sa radí medzi najaktívnejšie medzi klubmi v rámci celého Slovenska. Sporadicky sa podarilo dostať články o plochej dráhy aj do novín a časopisov s celoslovenským pokrytím, pravidelne samozrejme do regionálnych, či mestských novín, pričom napríklad v Žarnovickom mesačníku pravidelne patrí minimálne dvojstrana plochej dráhe. O činnosti Speedway Clubu pravidelne informovali aj zahraničné médiá.

Plochodrážne novinky

Zaujímavým sa javí medzi fanúšikmi aj nový projekt z dielne Speedway Clubu - Plochodrážne novinky. Ide o absolútnu novinku v takmer 90-ročnej histórii slovenskej plochej dráhy. Formou občasníka, ktorý v sezóne 2018 vyšiel štyrikrát vo farebnej verzii veľkosti A4 na štyri strany s posledným číslom rozšíreným na dvojnásobok a v náklade od 2 000 do 3 000 kusov. Bol distribuovaný a určený takmer výhradne pre obyvateľov Žarnovice a okolitých obcí, aby aj takouto formou priblížil dianie na žarnovickej plochej dráhe v súčasnosti, ale aj v minulosti medzi tých, ktorí nemajú možnosť pravidelne sledovať informácie na internete. Zároveň slúžil aj pre záujemcov o inzerciu na reklamu, či propagáciu rôznych akcií v meste, či firiem a ich ponúk. Najmä posledné číslo, ktoré vyšlo v rozšírenej verzii s množstvom článkov a rozhovorov s bývalými pretekármi štartujúcimi na pretekoch v Žarnovici, bude pravdepodobne konečnou formou pre ďalšie čísla, ktoré sú naplánované na nasledujúcu sezónu. Plochodrážne novinky boli nepredajné, každý záujemca ich mohol získať bezplatne a mnoho ich skončilo aj v rukách zahraničných fanúšikov a šíria sa tak do ďalších krajín.

Propagačné akcie

Podobne ako v predošlých rokoch aj tentoraz nechýbal Speedway Club na výstave Motocykel v bratislavskej Inchebe, ktorú navštívili desiatky tisíc fanúšikov motoriek. V rámci stánku SMF tu mohli fanúšikovia vidieť nielen plochodrážny špeciál, ale dostať aj celoročný leták o akciách klubu, či plagáty k pripravovaným pretekom a nástenný kalendár. Stovky kusov propagačných materiálov našlo svojich majiteľov. Podobne veľmi úspešnou propagačnou akciou bol propagačný stánok klubu v rámci regionálnej organizácie Gron na Medzinárodných leteckých dňoch v Sliači, kde na v prvý septembrový víkend mohli o plochej dráhe počuť a čítať ďalšie tisícky návštevníkov. Taktiež klub pokračoval v besedách na školách, na ktoré chodil spoločne s Martinom Vaculíkom. Bolo to ZŠ Brehy a SOŠ dopravná vo Zvolene. Klub taktiež priviedol slovenskú plochodrážnu hviezdu aj na hodinu telesnej výchovy do ZŠ A. Kmeťa v Žarnovici. Viac ako päťtisícová návšteva úspešnej akcie - Zetor 25 cup v Malej Lehote, mohla byť svedkom ukážkových jázd plochodrážnych motoriek a predstaveniu tohto športu. Na spomínaných akciách bolo rozdaných niekoľko tisíc letákov a plagátov. Žarnovickí plochodrážnici prirodzene nechýbali ani na Dňoch mesta Žarnovica.

Akcie pre deti

Už spomínané besedy na školách dokázali, že plochá dráha je zaujímavá aj pre mladšie vekové skupiny. Vyslovene to vidno aj na ďalších akciách ako Plochá dráha detí. V sezóne 2018 boli dve. Prvýkrát mimo žarnovickej dráhy v blízkej obci Horné Hámre. Aj napriek tomu, že ide o malú dedinku, asi 25 detí dokázalo srdnato bojovať o zaujímavé ceny. V polovici septembra to bola zase Plochá dráha detí na žarnovickom ovále, kde štyri desiatky detí vo veku od 2 do 12 rokov dokázalo, že tento šport je mimoriadne obľúbený, za čo si doniesli domov pekné plochodrážne pamiatky. Plochodrážne podujatia sa snaží klub sprístupniť aj zdravotne znevýhodneným deťom, a tak sa pravidelne na preteky prichádzali pozrieť deti z Hrabín z Novej Bane, ktoré vedia svoju vďačnosť a radosť prejaviť veľmi srdečne.

Finančné zabezpečenie

Sezóna 2018 bola opäť pomerne náročná na jej finančné pokrytie. Iba organizácia Kvalifikácie do GP stála vyše dvoch desiatok tisíc eur. K tomu treba pripočítať ďalšie preteky, ligové výjazdy, propagačné materiály, režijné výdavky, opravy techniky a motoriek a podobne. To všetko by nebolo možné pokryť bez pomoci niekoľko desiatok sponzorov -  mesta Žarnovice, Slovenskej motocyklovej federácie, Banskobystrického samosprávneho kraja, darcov 2% z dane a samozrejme fanúšikov, ktorí pomáhajú platením vstupného. Tento rok organizoval SC všetko bez akejkoľvek pomoci zo strany štátu. Pani ministerka školstva, vedy, výskumu a športu, pridelila na organizáciu pretekov majstrovstiev sveta - Kvalifikácie do GP rovnú nulu eur. Treba pripomenúť, že aj dotácia z BB SK bola oproti minulému roku znížená o 40% a problém s dotáciou od mesta, ktorá prišla prakticky až v druhej polovici sezóny, priniesol poriadnu dávku neistoty pred najvýznamnejšími pretekmi žarnovickej plochodrážnej sezóny (19. mája). Všetko sa však na dobré obrátilo a klub poučený týmito skutočnosťami bude kalkulovať aj pri ďalších stretnutiach so spomínanými inštitúciami.

Zveľaďovanie štadióna

Podobne ako každý rok, aj tentoraz klub vyvíjal činnosť na zveľadenie štadióna a dráhy. Aj vďaka tomu táto snaha býva vždy vysoko cenená najmä pri významných podujatiach zo strany delegovaných činovníkov zo zahraničia, či ďalších hostí. Na začiatku sezóny boli členmi vykonané nielen práce súvisiace s prípravou oválu na tréningy a preteky, ale aj nanovo prerobená bezpečnostná zóna medzi dráhou a hlavnou tribúnou. Tiež bol vylepšený priestor na štarte pri mantineloch. Klub ponúkol mestu, ako majiteľovi štadióna, že brigádnicky vybrúsi a natrie lavičky na hlavnej tribúne, avšak mesto na to nereflektovalo. Pomohlo však na konci sezóny a žarnovický ovál je tak "bohatší" o 330 ton nového materiálu, ktorý bude frézou premiešaný s tým pôvodným. K tomu treba prirátať celoročnú údržbu dráhy, mantinelov a ich okolia.

Rôzne

Počas sezóny spolupracoval klub aj s ďalšími združeniami pôsobiacimi v meste, či jeho blízkom okolí. Tak pravidelne dával voľné vstupy, či permanentky na svoje preteky do tombol rôznych plesov alebo do cien rôznych súťaží. Nechýbala ani spolupráca formou zapožičiavania materiálov, či strojov. Dobré vzťahy vládli aj s futbalovým MFK Žarnovica, s ktorým komunikoval pri prekladaní futbalových zápasov, plochodrážnych tréningov a ďalších veciach súvisiacich so životom na spoločnom štadióne. Pre svojich členov klub organizoval už 7. ročník Plochodrážneho plesu, rozlúčku so sezónou, klubový futbal, stolnotenisový turnaj.

Akcie na ktorých sa zúčastňoval, alebo ich organizoval Speedway Club Žarnovica v roku 2018

 

 

Dátum

Akcia

Miesto konania

27.1.

Stolnotenisový turnaj

Žarnovica

31.1.

Beseda na ZŠ Brehy s Martinom Vaculíkom

Brehy

2.-4.2.

Zimné kondičné a teoretické sústredenie pretekárov

Kollárová

3.2.

Účasť na Drift On Ice

Johnsdorf (D)

5.2.

Telesná výchova na ZŠ A.Kmeťa s Martinom Vaculíkom

Žarnovica

7.2.

Beseda s Martinom Vaculíkom na SOŠ Dopravnej

Zvolen

10.2.

7. ročník Plochodrážneho plesu

Žarnovica

24.2.

Účasť na Drift On Ice

Chemnitz (D)

25.2.

Účasť na Drift On Ice

Dresden (D)

15.-18.3.

Propagačný stánok na výstave Motocykel v rámci SMF

Bratislava

1.4.

Účasť na majstrovstvách Slovinska

Krško (SLO)

7.4.

Účasť na majstrovstvách Maďarska

Debrecen (H)

8.4.

Medzinárodné majstrovstvá Slovenska

Žarnovica

14.4.

Účasť na majstrovstvách Slovinska

Ljubljana (SLO)

17.4.

Extraliga

Praha (CZ)

18.4.

Účasť na Prebore ČR jendotlivcov

Pardubice (CZ)

21.4.

Účasť na Prebore ČR jednotlivcov

Březolupy (CZ)

24.4.

Účasť na MČR juniorov

Praha (CZ)

27.4.

Účasť na ME jednotlivcov

Balakovo (RUS)

1.5.

Účasť na MČR jednotlivcov - finále

Praha (CZ)

1.5.

Účasť na medzinárodných pretekoch v Rakúsku

Mureck (A)

8.5.

Účasť na MČR juniorov

Plzeň (CZ)

13.5.

Účasť na MČR jednotlivcov - finále

Kopřivnice (CZ)

19.5.

Kvalifikácia do Grand Prix

Žarnovica

27.5.

1.liga

Praha (CZ)

1.6.

Plochá dráha detí

Horné Hámre

3.6.

Extraliga

Žarnovica

9.6.

Extraliga

Kopřivnice (CZ)

13.6.

Účasť na Prebore ČR jednotlivcov

Pardubice (CZ)

16.6.

Účasť na MS juniorov

Liberec (CZ)

19.6.

Extraliga

Slaný (CZ)

30.6.

Účasť na ME dvojíc

Nagyhalász (H)

5.7.

Účasť na Európskom pohári jednotlivcov do 19 rokov

Pardubice (CZ)

6.7.

1.liga

Svitavy (CZ)

7.7.

Európsky pohár dvojíc do 19 rokov

Žarnovica

8.7.

MČR juniorských družstiev

Žarnovica

13.7.

Medzinárodný tréning za účasti svetových hviezd

Žarnovica

14.7.

Účasť s propagačným stánkom na Zetor 25 cupe

Malá Lehota

21.7.

Účasť na Prebore ČR jednotlivcov

Plzeň (CZ)

21.7.

Účasť na MACEC Cup

Nagyhalász (H)

29.7.

Účasť na MČR juniorov

Divišov (CZ)

5.8.

Extraliga

Žarnovica

11.8.

Účasť na Prebore ČR jednotlivcov

Kopřivnice (CZ)

11.8.

Účasť na finále EP do 19 rokov jednotlivcov

Varkaus (SF)

12.8.

1.liga

Plzeň (CZ)

17.8.

Účasť na  MACEC Cup

Rawicz (PL)

18.8.

Pohár priateľstva

Nagyhalász (H)

22.8.

Účasť na Prebore ČR jednotlivcov

Pradubice (CZ)

24.8.

Pohár priateľstva

Rivne (UA)

29.8.

Extraliga

Slaný (CZ)

1.-2.9.

Propagačný stánok v rámci Gronu na Leteckých dňoch

Sliač

5.9.

Účasť na MČR jednotlivcov - finále

Plzeň (CZ)

8.9.

Účasť na Prebore ČR jednotlivcov

Liberec (CZ)

13.9.

Extraliga

Pardubice (CZ)

14.9.

Plochá dráha detí

Žarnovica

15.9.

Pohár priateľstva

Kopřivnice (CZ)

16.9.

Pohár priateľstva

Žarnovica

18.9.

Účasť na Prebore ČR jednotlivcov

Praha (CZ)

29.9.

Účasť na Zlatej stuhe

Pardubice (CZ)

3.10.

Účasť na Silberner Stahlschuh

Meissen (D)

6.10.

1.liga

Žarnovica

7.10.

Účasť na MČR jednotlivcov - finále

Březolupy (CZ)

13.10.

Účasť na  MACEC Cup

Pardubice (CZ)

20.10.

Účasť na  MACEC Cup

Braila (RU)

7.11.

Beseda na SOŠ Dopravnej

Zvolen

Prvoligový mančaft pod vedením Mariána Šebiana

Na žarnovických pretekoch nechýbajú ani bývalí plochodrážnici (zľava Milan Černek, Vladimír Ceglédy, Zdeno Vaculík)

Plná hlavná tribúna nebýva na pretekoch výnimkou

Na besede ZŠ Brehy....Maťo Vaculík v akcii

Samozrejme zlepšenia na štadióne pribúdajú každoročne....pred sezónou 2018 to bola bezpečnostná zóna medzi dráhou a hlavnou tribúnou a priestor okolo štartovacieho zariadenia...

Na preteky nám pravidelne chodili aj deti a mládež z DSS Hrabiny, pre ktoré to bol zakaždým pekný zážitok, čo dávali najavo veľmi srdečnými reakciami...

Fandiť sa chodilo chalanom aj do zahraničia...tu napr. v Divišove počas záverečného kola MČR juniorov

Časť výpravy po pretekoch

V Žarnovici sa prvýkrát rozdávali poháre pre víťazov plochodrážnej súťaže - Európsky pohár dvojíc do 19 rokov

Zranenie Patrika Búriho malo vplyv na ligové výsledky

Historicky najlepšie umiestnenie v jednotlivých pretekoch Extraligy, predviedli naši pri augustovej Extralige v Žarnovici

Oslavovali sme s oslávencami.... (75-ročný Vladimír Ceglédy)

Propagovali sme na výstave Motocykel v bratislavskej Inchebe

Začali sme prvýkrát v histórii slovenskej plochej dráhy vydávať Plochodrážne novinky

Celkovo sme vyprodukovali na osem pretekov + aj s kalendármi približne 9 000 ks plagátov, 40 000 ks letákov, 9 000 ks Plochodrážnych noviniek, ktoré sa dostali nielen do širšieho okolia Žarnovice, ale aj do zahraničia

Nechýbala ani tradičná plochá dráha detí

Tradičný ples...

Veselo bolo aj v Rivne

Zahrali sme aj futbal...

Nechýbalo aj trochu bláznenia na záver sezóny...

Propagácia na Leteckých dňoch v Sliači

Školilo sa na sústredení...

S Maťom sme zavítali na telesnú výchovu ZŠ A. Kmeťa v Žarnovici

Chalani mali vďaka spoločnému tréningu s plochodrážnou škôlkou Janusza Kolodzieja skvelú príležitosť dozvedieť sa niečo nové

Plochú dráhu sme ukazovali aj pred 4 000 divákmi na Zetor 25 Cupe na Malej Lehote

Na Dopravnej škole vo Zvolene sme boli hneď niekoľkokrát

 

KALENDÁR

pon uto str štv pia sob ned
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

YOUTUBE KANÁL

AKTUÁLNE POČASIE

 

MEDIÁLNI PARTNERI