Informácia o „Cookies“

Čo sú cookies?

Cookies sú malé textové súbory zasielané a uložené v zariadení, z ktorého sa užívateľ pripája na internet a vstupuje na webové stránky portálu speedwayclub.sk. Tieto súbory sú veľmi užitočné, pretože umožňujú stránku rozpoznať podľa preferencií užívateľa. Používaním portálu speedwayclub.sk resp. plochadraha.sk súhlasíte s ukladaním a používaním cookies.

Ako vám zapnutie súborov cookie môže pomôcť

Pre úspešné prihlásenie a správne fungovanie systému je potrebné, aby vo Vašom prehliadači bola zapnutá funkcia Cookies. So zapnutými súbormi cookie bude pre vás prehliadanie webu jednoduchšie.

K čomu slúžia cookies?

Používajú sa predovšetkým k rozlišovaniu užívateľov a udržanie kontextu. Potom, ako sa užívateľ prihlási, je jeho prehliadači šifrovane zaslaný cookie. Ten potom slúži k overeniu autenticity užívateľa u všetkých ďalších požiadaviek stránky ako napríklad jazykové preferencie. Cookie je zmazaný v okamihu, kedy sa užívateľ odhlási. K jeho strate dôjde tiež vtedy, pokiaľ užívateľ zavrie svoj prehliadač, alebo ked vyprší jeho platnosť.

Je to bezpečné?

Cookies neznamenajú žiadne nebezpečenstvo pre počítač. Cookie nemôže serveru poskytnúť žiadne dáta z Vášho pevného disku, neprezradí mu emailovú adresu ani žiadne iné informácie o užívateľovi prehliadača. Cookie sama je prenášaná v rámci širfrovaného spojenia a nie je ukladaná na disk, takže nikto ju nemôže získať ani zachytením „po ceste“, ani z Vášho disku. Naviac, každá cookie v sebe obsahuje čas svojho vytvorenia a je platná len po krátky čas po ňom. Potom sa stáva celkom nepoužiteľnou.

Riešenie problémov so súbormi cookie

Ak ste v prehliadači zapli súbory cookie, ale stále sa zobrazuje chybové hlásenie, skúste v prehliadači otvoriť nové okno alebo zavrieť ostatné karty. Ak problém naďalej pretrváva, skúste vymazať vyrovnávaciu pamäť a súbory cookie. Ak problém pretrváva i naďalej, kontaktujte správcu systému.