Rok 2019 v Speedway Clube Žarnovica

0
350

Speedway Club Žarnovica, ktorý vznikol na prelome rokov 2010 a 2011, má za sebou deviatu sezónu. Klub sa od začiatku zameriava na organizovanie plochodrážnych pretekov, tréningov, výchovu mladých talentov, propagáciu plochodrážneho športu nielen doma, ale aj v zahraničí a pravidelnému plochodrážnemu životu. Za toto obdobie svojej činnosti zorganizoval 62 medzinárodných plochodrážnych podujatí a medzi nimi aj 11 majstrovstiev sveta, či Európy. Dokázal sa tak etablovať medzi organizátorsky vyspelé plochodrážne krajiny a získať dobré meno vo FIM Europe a FIM (Svetovej motocyklovej federácii). V posledných rokoch aktívne zasahuje aj do rozhodovania fungovania plochej dráhy v Európe.

Osem medzinárodných pretekov

V sezóne 2019 zorganizoval klub osem medzinárodných pretekov. Najvýznamnejším bola Kvalifikácia do Grand Prix pre rok 2020, ktorá 8. júna priviedla do malého mestečka svetovú plochodrážnu špičku z jedenástich krajín celého sveta. Takisto finále Európskeho pohára patrí medzi významné podujatia na jedinej slovenskej plochej dráhe. Medzinárodné majstrovstvá Slovenska podobne ako v minulých rokoch otvorili sezónu. Potom to boli rôzne tímové súťaže, do ktorých sa klub prihlásil, aby dal možnosť vyjazdeniu sa s pretekármi rôznej kvality svojim odchovancom. Podľa významu najvyššie boli určite dve kolá československej Extraligy, Pohár priateľstva – medzinárodná liga, finále Majstrovstiev ČR juniorských družstiev a preteky 1.ligy. Všetky tieto podujatia boli podľa vyjadrení delegovaných činovníkov zo zahraničia zorganizované na vysokej úrovni, a to vďaka obetavosti členov a sympatizantov klubu.

Slovenská reprezentácia

Klub prostredníctvom viceprezidenta a SMF zabezpečuje aj celú slovenskú plochodrážnu reprezentáciu. V roku 2019 tak reprezentovali Slovensko vo významných podujatiach Martin Vaculík (Speedway Grand Prix), David Pacalaj (MS juniorov, ME jednotlivcov, EP do 19 rokov, MACEC Cup), Ján Mihálik (ME dvojíc, EP dvojíc do 19 rokov), Jakub Valkovič (ME juniorov, Kvalifikácia do GP, MACEC Cup), Michal Danko (EP dvojíc do 19 rokov, MACEC Cup) a Michal Tomka. Najväčším úspechom je samozrejme účasť Martina Vaculíka medzi absolútnou svetovou špičkou – Grand Prix a jeho piate miesto, postup Davida Pacalaja do finále EP do 19 rokov a jeho druhé miesto v MACEC Cupe v Pardubiciach.

Pretekárska základňa

Plochá dráha nie je masový šport, a preto každý nový pretekár je výsledkom niekoľkoročnej snahy. Ešte donedávna, pred vznikom SC, mala slovenská plochá dráha jedného, či dvoch pretekárov, ktorí však jazdili prakticky „za svoje“. Momentálne klub disponuje, okrem najlepšieho slovenského plochodrážnika v histórii tohto športu Martina Vaculíka, všetko svojimi odchovancami. Najstarším je Michal Tomka (21), Jakub Valkovič (20), Ján Mihálik (19), David Pacalaj (18) a Michal Danko (18). Všetci títo pretekári absolvovali v sezóne 2019 okolo sto medzinárodných pretekov! Pritom okrem Martina Vaculíka, ktorý je profesionálnym plochodrážnikom, sú ostatní amatéri jazdiaci popri práci, či štúdiu na škole. Prirodzene najviac pretekov, niečo cez 60, odjazdil Martin Vaculík. Druhý najvyšší počet odjazdil Jakub Valkovič 31, potom David Pacalaj 24, Ján Mihálik 18, Michal Danko 13, Michal Tomka 11. Mladí pretekári štartovali spolu v 9 krajinách (Slovinsko, Chorvátsko, Maďarsko, Česká republika, Poľsko, Ukrajina, Nemecko, Taliansko a Slovensko). K tomu možno prirátať štarty Martina Vaculíka aj vo Švédsku, Veľkej Británii, či Dánsku. S pretekármi má klub uzatvorené zmluvy, na základe ktorých im podáva pomocnú ruku bezplatnými tréningami, palivom – methanolom, olejmi, sprejmi na mazanie, čističmi, ložiskami, pneumatikami v určitom množstve, zapožičiavaním klubovej dodávky, rôznym servisom v oblasti kalendára pretekov, prihlasovaním a zabezpečovaním ich štartov v zahraničí, mediálnym zviditeľňovaním, vyplácaním cestovného a bodového na ligové štarty a podobne.

Tréningy a Speedway Academy

Po vzore plochodrážnych veľmocí založil klub na začiatku sezóny 2017 Speedway Academy. Avšak už od svojho vzniku v roku 2011 začal klub zabezpečovať výchovu mladých plochodrážnikov, čoho výsledkom sú všetci mladí pretekári reprezentujúci doma i v zahraničí. V súčasnosti má tréner Ján Daniel v Speedway Academy 19-ročného Rastislava Cíferského, Branislava Pindrocha (19), Tomáša Tužinského (15), Juraja Šušku (13), Sebastiána Matejova (12). Príležitosť vyskúšať si to na plochodrážnej motorke využili aj ďalší, ktorí sa do Speedway Academy môžu zapísať aj na ďalšiu sezónu. Všetci títo mladíci majú k dispozícii bezplatné tréningy s trénerom, palivo methanol, oleje, spreje, čističe, rôzne súčiastky a niekoľko klubových motoriek. Klub im v rámci svojich možností pomáha aj inými spôsobmi, napríklad zviditeľnením v médiách, sprostredkovaním kontaktov v zahraničí a podobne.

Na medzinárodnej organizačnej úrovni

Speedway Club Žarnovica je od svojho začiatku členom Slovenskej motocyklovej federácie (SMF), a tak prakticky od vzniku ovplyvňoval vedenie slovenskej plochej dráhy. Od roku 2013 je podpredseda SC Ing. Jakub Zliechovec viceprezidentom komisie plochej dráhy v SMF a zúčastňuje sa ako riadny člen Riadiacej rady SMF, a tak spolurozhoduje o fungovaní motocyklového športu na Slovensku. V súčasnosti má päťčlenná komisia plochej dráhy, vedená viceprezidentom, štyroch členov zo Speedway Clubu (už spomínaný Ing. Jakub Zliechovec, Mgr. Martin Búri, Ľubomír Hajdoni, Patrik Búri – zástupca pretekárov). Títo spoločne pracujú na napredovaní plochodrážnej disciplíny. Ing. Jakub Zliechovec pôsobí aj v ďalších organizačných štruktúrach. V rámci FIM Europe je členom komisie plochá dráha, a tak aktívne zasahuje do diania v európskej plochej dráhe. Taktiež je podpredsedom združenia MACEC, ktoré združuje motoristické disciplíny ako plochá dráha, či motokros v rámci Strednej a časti Južnej a Východnej Európy. Členovia klubu Ľuboš Šmondrk a Ľubomír Hajdoni vlastnia licencie SMF a Autoklubu Českej republiky ako rozhodcovia. Mgr. Martin Búri je držiteľom licencie riaditeľa pretekov SMF. Ing. Jozef Rolinec je majiteľom licencie FIM ako technický komisár. Ing. Jakub Zliechovec je držiteľom licencie FIM ako riaditeľ pretekov. Ing. Ján Danihel má licenciu SMF ako enviromentálny komisár. Väčšina členov klubu absolvovala školenie pre organizátorov.

Medzinárodná spolupráca

Klub dlhodobo, prakticky už od svojho vzniku, spolupracuje s organizátormi v okolitých krajinách. V roku 2016 stál za založením medzinárodnej ligy – Pohára priateľstva, v minulosti sa tiež podieľal na fungovaní Jadranskej ligy. V minulej sezóne mal už tradične nadštandardné vzťahy s českými klubmi nielen v osobe predsedu plochodrážnej komisie (Petr Moravec), s ktorým je v neustálom kontakte, ale aj priamo s organizátormi v Prahe, Kopřivnici, Březolupoch a podobne. V rámci spolupráce boli niekoľkí členovia vypomáhať pri organizovaní pretekov v  Kopřivnici. Tradičné dobré vzťahy sa rozvíjali aj s ukrajinským Rivne, s ktorým má klub podpísanú dlhodobú spoluprácu. Blízke vzťahy má Žarnovica aj s  organizátormi v Maďarsku, Nemecku. Už od vzniku spolupracuje aj s vedením slovinskej plochej dráhy, najmä s organizátormi v Kršku. Nechýbajú ani kontakty v Poľsku, čoho dôkazom bolo sústredenie žarnovických pretekárov na dráhe v Lubline, či spolupráca s poľským plochodrážnikom a tunerom Stanislawom Burzom, ale aj s pretekárom Adrianom Galom. Dobré kontakty má klub prostredníctvom podpredsedu Ing. Jakuba Zliechovca aj s predsedom plochodrážnej komisie FIM (šéfom plochej dráhy vo svete) Armandom Castagnom z Talianska, či predsedom rovnakej komisie, ale vo FIM Europe Piotrom Szymańskim. Kontakty nechýbajú ani s vedením ruskej, lotyšskej, rakúskej, chorvátskej plochej dráhy a ďalšími. Klub si uvedomuje dôležitosť spolupráce s okolitými krajinami, čoho dôkazom je pretekmi nabitý kalendár slovenských pretekárov, čo bol jeden z najväčších problémov v minulosti.

Spolupráca s médiami

Veľmi dôležitou činnosťou, na ktorú sa vo veľkej miere zameriava Speedway Club Žarnovica, je propagácia plochej dráhy v médiách. Do Žarnovice aj v roku 2019 niekoľkokrát zavítali kamery televízií s celoštátnym pokrytím. Diváci tak boli v športových správach na rôznych televíznych staniciach oboznamovaní s niektorými výsledkami pretekov formou krátkych reportáží. Najčastejšie bola v Žarnovici RTVS. Mimoriadne sa darilo zviditeľňovať žarnovickú plochú dráhu aj vďaka výkonom Martina Vaculíka nielen v Grand Prix. Martin nechýbal v niekoľkých televíznych reláciách s veľkou sledovanosťou. Vďaka štartom Martina Vaculíka v Grand Prix sa o Žarnovici mohli dozvedieť diváci po celom svete, keďže tieto preteky vysielalo niekoľko televízií v zahraničí. Rôzne príspevky o činnosti Speedway Clubu vysielali aj rádiá. Na pretekoch samozrejme nechýbali ani lokálne televízie. Samostatnou kapitolou sú články o činnosti klubu v tlačených médiách, či na internetových stránkach. Za sezónu 2019 dodal klub do médií vrátane vlastnej internetovej stránky okolo tristo článkov a tlačových správ, čím sa radí medzi najaktívnejšie medzi klubmi v rámci celého Slovenska. Sporadicky sa podarilo dostať články o plochej dráhe aj do novín a časopisov s celoslovenským pokrytím, pravidelne samozrejme do regionálnych, či mestských novín, pričom napríklad v Žarnovickom mesačníku pravidelne patrí minimálne dvojstrana plochej dráhe. O činnosti Speedway Clubu pravidelne informovali aj zahraničné médiá.

Akcie na ktorých sa zúčastňoval, alebo ich organizoval Speedway Club Žarnovica v roku 2019

Dátum Akcia Miesto konania
30.1. Beseda s Martinom Vaculíkom na ZŠ A.Kmeťa + TV Žarnovica
1.-3.2. Zimné kondičné a teoretické sústredenie pretekárov Kollárová
16.2. 8. ročník Plochodrážneho plesu Žarnovica
14.-17.3. Propagačný stánok na výstave Motocykel v rámci SMF Bratislava
23.3. Účasť na sparingu Tarnów vs. Krosno Tarnów (PL)
28.3. Účasť na 1.lige Praha (CZ)
6.4. Účasť na majstrovstvách Slovinska Krško (SLO)
13.4. Účasť na majstrovstvách Maďarska Nagyhalász (H)
20.4. Účasť na majstrovstvách Slovinska Ljubljana (SLO)
21.4. Účasť na 1.lige Kopřivnice (CZ)
23.4. Účasť na Extralige Praha (CZ)
27.4. Účasť na Prebore jednotlivcov Březolupy (CZ)
28.4. Medzinárodné majstrovstvá Slovenska Žarnovica
2.5. Účasť na ME jednotlivcov Rivne (UA)
5.5. Účasť na MČR juniorov Plzeň (CZ)
8.5. Účasť na Extralige Kopřivnice (CZ)
11.5. Účasť na 1.lige Svitavy (CZ)
12.5. Účasť na Pohári priateľstva Diedenbergen (D)
14.5. Účasť MČR juniorov Praha (CZ)
19.5. Extraliga Žarnovica
25.5. MS juniorov Pardubice (CZ)
3.6. Plochá dráha detí Žarnovica
6.6. Účasť na Extralige Pardubice (CZ)
7.6. Účasť na Pfingstchallenge Gustrow (D)
8.6. Kvalifikácia do Grand Prix Žarnovica
12.6. Účasť na Prebore jednotlivcov Pardubice (CZ)
19.6. Účasť na Extralige Slaný (CZ)
22.6. Účasť na Európskom pohári dvojíc do 19 rokov Plzeň (CZ)
23.6. Účasť na MČR dvojíc Kopřivnice (CZ)
25.6. Účasť na Slovinskej lige Krško (SLO)
29.6. Účasť na ME dvojíc Terenzano (I)
6.7. Účasť na ME juniorov Nagyhalász (H)
13.7. 1.liga Žarnovica
14.7. Extraliga Žarnovica
20.7. Účasť na MACEC Cup Nagyhalász (H)
3.-4.8. Účasť s propagačným stánkom na Medzinárodných let.dňoch Sliač
4.8. Účasť na Pohári priateľstva Rivne (UA)
9.8. Účasť na Európskom pohári do 19 rokov Pardubice (CZ)
10.8. Účasť na MACEC Cup Rawicz (PL)
10.8. Kolkársky turnaj a guláš pre členov a hostí SC Žarnovica
11.8. Európsky pohár do 19 rokov – finále Žarnovica
12.-14.8. Sústredenie v Poľsku Lublin (PL)
25.8. Účasť na Zlatej prilbe SNP Žarnovica
28.8. Účasť s motorkou na Vatre SNP Žarnovica
1.9. Pohár priateľstva Žarnovica
4.9. Účasť na Extralige Slaný (CZ)
7.9. Účasť s propagačným stánkom na Dňoch mesta Žarnovica
8.9. Účasť na Memoriáli Luboša Tomíčka Praha (CZ)
14.9. Účasť na Zlatom znaku Krško (SLO)
18.9. Účasť na Extralige Pardubice (CZ)
20.9. Plochá dráha detí Žarnovica
22.9. MČR juniorských družstiev Žarnovica
28.9. Účasť na MČR juniorov Divišov (CZ)
28.9. Účasť na strelnici v Mierove pre členov SC Mierovo
19.10. Účasť na  MACEC Cup Pardubice (CZ)
20.10. Účasť na  Pohári priateľstva Divišov (CZ)
7.11. Beseda na SOŠ Dopravnej Zvolen
Predchádzajúci článokŽarnovickí plochodrážnici v akcii – všetky výsledky sezóny 2019
Ďalší článokKeď v Žarnovici padali rekordy dráhy – 1983
mm
Predseda Speedway Clubu, dlhodobý autor článkov zo sveta plochej dráhy.