Zhrnutie sezóny 2018 v podaní SC Žarnovica

0
578

V nasledujúcich riadkoch ponúkame súhrn činnosti Speedway Clubu Žarnovica v sezóne 2018. Široký záber našej činnosti je zameraný nielen na organizáciu samotných pretekov, či starostlivosť o plochodrážnu reprezentáciu, ale množstvo energie, času, financií venujeme aj propagácii tohto športu, či jeho priblíženiu sa k fanúšikom.

Speedway Club Žarnovica, ktorý vznikol na prelome rokov 2010 a 2011, má za sebou ôsmu sezónu. Klub sa od začiatku zameriava na organizovanie plochodrážnych pretekov, tréningov, výchovu mladých talentov, propagáciu plochodrážneho športu nielen doma, ale aj v zahraničí a pravidelnému plochodrážnemu životu. Za toto obdobie svojej činnosti zorganizoval 54 medzinárodných plochodrážnych podujatí a medzi nimi aj 9 majstrovstiev sveta, či Európy. Dokázal sa tak etablovať medzi organizátorsky vyspelé plochodrážne krajiny a získať dobré meno vo FIM Europe a FIM (Svetovej motocyklovej federácii). V posledných rokoch aktívne zasahuje aj do rozhodovania fungovania plochej dráhy v Európe.

Osem medzinárodných pretekov

V sezóne 2018 zorganizoval klub osem medzinárodných pretekov. Najvýznamnejším bola Kvalifikácia do Grand Prix pre rok 2019, ktorá 19. mája priviedla do malého mestečka svetovú plochodrážnu špičku z desiatich krajín celého sveta. Takisto finále Európskeho pohára dvojíc do 19 rokov patrí medzi významné podujatia na jedinej slovenskej plochej dráhe. Medzinárodné majstrovstvá Slovenska podobne ako v minulých rokoch otvorili sezónu. Potom to boli rôzne tímové súťaže, do ktorých sa klub prihlásil, aby dal možnosť vyjazdeniu sa s pretekármi rôznej kvality svojim odchovancom. Podľa významu najvyššie boli určite dve kolá československej Extraligy, Pohár priateľstva – medzinárodná liga, finále Majstrovstiev ČR juniorských družstiev a preteky 1.ligy. Všetky tieto podujatia boli podľa vyjadrení delegovaných činovníkov zo zahraničia zorganizované na vysokej úrovni, a to vďaka obetavosti členov a sympatizantov klubu.

Slovenská reprezentácia

Klub prostredníctvom viceprezidenta a SMF zabezpečuje aj celú slovenskú plochodrážnu reprezentáciu. V roku 2018 tak reprezentovali Slovensko vo významných podujatiach Martin Vaculík (Speedway Grand Prix), David Pacalaj (Kvalifikácia do GP, MS juniorov, ME dvojíc, EP do 19 rokov, EP dvojíc do 19 rokov, MACEC Cup), Ján Mihálik (Kvalifikácia do GP, ME dvojíc, EP do 19 rokov, EP dvojíc do 19 rokov, MACEC Cup), Jakub Valkovič (ME juniorov, EP dvojíc do 19 rokov), Patrik Búri (ME jednotlivcov), Michal Danko (MACEC Cup). Najväčším úspechom je samozrejme účasť Martina Vaculíka medzi absolútnou svetovou špičkou – Grand Prix, postup Davida Pacalaja do finále EP do 19 rokov a tiež jeho výkony v MS juniorov, ME dvojíc, EP dvojíc do 19 rokov, či v pretekoch MACEC Cup a výkon Patrika Búriho v semifinále ME jednotlivcov. Domácich pretekárov doplnili so slovenskou licenciou jazdiaci Bulhar Milen Manev (celkové 2.miesto v seriáli MACEC Cup) a Ukrajinec Andrij Kobrin (štart v ME jednotlivcov).

Pretekárska základňa

Plochá dráha nie je masový šport, a preto každý nový pretekár je výsledkom niekoľkoročnej snahy. Ešte donedávna, pred vznikom SC, mala slovenská plochá dráha jedného, či dvoch pretekárov, ktorí však jazdili prakticky „za svoje“. Momentálne klub disponuje, okrem najlepšieho slovenského plochodrážnika v histórii tohto športu Martina Vaculíka, všetko svojimi odchovancami. Najstarším a najskúsenejším z nich je 23-ročný Patrik Búri. Potom sú to Michal Tomka (20), Jakub Valkovič (19), Ján Mihálik (18), David Pacalaj (17) a Michal Danko (17). Všetci títo pretekári absolvovali v sezóne 2018 okolo sto medzinárodných pretekov! Pritom okrem Martina Vaculíka, ktorý je profesionálnym plochodrážnikom, sú ostatní amatéri jazdiaci popri práci či štúdiu na škole. Prirodzene najviac pretekov, niečo cez 60, odjazdil Martin Vaculík, ktorého však pribrzdilo zranenie na začiatku sezóny. Druhý najvyšší počet odjazdil David Pacalaj 39, potom Jakub Valkovič 32, Ján Mihálik 26, Michal Tomka 20, Michal Danko 9 a Patrik Búri 7, avšak ten ukončil sezónu predčasne už 1. mája po ťažkom zranení v Rakúsku. Mladí pretekári štartovali spolu v 11 krajinách (Slovinsko, Maďarsko, Česká republika, Rusko, Rakúsko, Fínsko, Poľsko, Ukrajina, Nemecko, Rumunsko a Slovensko). K tomu možno prirátať štarty Martina Vaculíka aj vo Švédsku Veľkej Británii, či Dánsku. S pretekármi má klub uzatvorené zmluvy, na základe ktorých im podáva pomocnú ruku bezplatnými tréningami, palivom – methanolom, olejmi, sprejmi na mazanie, čističmi, ložiskami, pneumatikami v určitom množstve, zapožičiavaním klubovej dodávky, rôznym servisom v oblasti kalendára pretekov, prihlasovaním a zabezpečovaním ich štartov v zahraničí, mediálnym zviditeľňovaním, vyplácaním cestovného a bodového na ligové štarty a podobne.

Tréningy a Speedway Academy

Po vzore plochodrážnych veľmocí založil klub na začiatku sezóny 2017 Speedway Academy. Avšak už od svojho vzniku v roku 2011 začal klub zabezpečovať výchovu mladých plochodrážnikov, čoho výsledkom sú všetci mladí pretekári reprezentujúci doma i v zahraničí. V sezóne 2018 pribudol vtedy 16-ročný Michal Danko, ktorý s tréningami začal rok predtým. V súčasnosti má tréner Ján Daniel v Speedway Academy 19-ročného Rastislava Cíferského, Branislava Pindrocha (18), Jozefa Štefanku (18), Tomáša Tužinského (14), Juraja Šušku (12), Marka Štefanku (13) a Miroslava Mádela (12). Príležitosť vyskúšať si to na plochodrážnej motorke využili aj ďalší, ktorí sa do Speedway Academy môžu zapísať aj na ďalšiu sezónu. Všetci títo mladíci majú k dispozícii bezplatné tréningy s trénerom, palivo methanol, oleje, spreje, čističe, rôzne súčiastky a niekoľko klubových motoriek. Klub im v rámci svojich možností pomáha aj inými spôsobmi, napríklad zviditeľnením v médiách (v septembrovom vysielaní Slovensko v obrazoch na RTVS…), sprostredkovaním kontaktov v zahraničí a podobne.

Na medzinárodnej organizačnej úrovni

Speedway Club Žarnovica je od svojho začiatku členom Slovenskej motocyklovej federácie (SMF), a tak prakticky od vzniku ovplyvňoval vedenie slovenskej plochej dráhy. Od roku 2013 je podpredseda SC Ing. Jakub Zliechovec viceprezidentom komisie plochej dráhy v SMF a zúčastňuje sa ako riadny člen Riadiacej rady SMF, a tak spolurozhoduje o fungovaní motocyklového športu na Slovensku. V súčasnosti má päťčlenná komisia plochej dráhy, vedená viceprezidentom, štyroch členov zo Speedway Clubu (už spomínaný Ing. Jakub Zliechovec, Mgr. Martin Búri, Ľubomír Hajdoni, Patrik Búri – zástupca pretekárov). Títo spoločne pracujú na napredovaní plochodrážnej disciplíny. Ing. Jakub Zliechovec pôsobí aj v ďalších organizačných štruktúrach. V rámci FIM Europe je členom v komisii plochá dráha, a tak aktívne zasahuje do diania v európskej plochej dráhe. Taktiež je viceprezidentom združenia MACEC, ktoré združuje motoristické disciplíny ako plochá dráha, či motokros v rámci Strednej a časti Východnej Európy. Členovia klubu Ľuboš Šmondrk a Ľubomír Hajdoni vlastnia licencie SMF a Autoklubu Českej republiky ako rozhodcovia. Mgr. Martin Búri je držiteľom licencie riaditeľa pretekov SMF. Ing. Jozef Rolinec je majiteľom licencie FIM ako technický komisár. Ing. Jakub Zliechovec je držiteľom licencie FIM ako riaditeľ pretekov. Ing. Ján Danihel má licenciu SMF ako enviromentálny komisár. Väčšina členov klubu absolvovala školenie pre organizátorov.

Medzinárodná spolupráca

Klub dlhodobo, prakticky už od svojho vzniku, spolupracuje s organizátormi v okolitých krajinách. V roku 2016 stál za založením medzinárodnej ligy – Pohára priateľstva, v minulosti sa tiež podieľal na fungovaní Jadranskej ligy. V minulej sezóne mal už tradične nadštandardné vzťahy s českými klubmi nielen v osobe predsedu plochodrážnej komisie (Petr Moravec), s ktorým je v neustálom kontakte, ale aj priamo s organizátormi v Kopřivnici, Březolupoch a podobne. V rámci spolupráce boli niekoľkí členovia vypomáhať pri organizovaní pretekov v Kopřivnici. Tradičné dobré vzťahy sa rozvíjali aj s ukrajinským Rivne, s ktorým má klub podpísanú dlhodobú spoluprácu. Blízke vzťahy má Žarnovica aj s organizátormi v Maďarsku najmä v Debrecene s Józsefom Tabakom a v osobe Edit Pirosky aj vo vedení maďarskej motocyklovej federácie (MAMS). Už od vzniku spolupracuje aj s vedením slovinskej plochej dráhy, najmä s organizátormi v Kršku. Nechýbajú ani kontakty v Poľsku, čoho dôkazom bol tréning plochodrážnej škôlky Janusza Koldzieja v júli na žarnovickej dráhe, či spolupráca s poľským plochodrážnikom a tunerom Stanislawom Burzom, ale aj s pretekárom Adrianom Galom. Dobré kontakty má klub prostredníctvom podpredsedu Ing. Jakuba Zliechovca aj s predsedom plochodrážnej komisie FIM (šéfom plochej dráhy vo svete) Armandom Castagnom z Talianska, či predsedom rovnakej komisie, ale vo FIM Europe Piotrom Szymańskim. Kontakty nechýbajú ani s vedením ruskej, lotyšskej, rakúskej, chorvátskej plochej dráhy a ďalšími. Klub si uvedomuje dôležitosť spolupráce s okolitými krajinami, čoho dôkazom je pretekmi nabitý kalendár slovenských pretekárov, čo bol jeden z najväčších problémov v minulosti.

Spolupráca s médiami

Veľmi dôležitou činnosťou, na ktorú sa vo veľkej miere zameriava Speedway Club Žarnovica, je propagácia plochej dráhy v médiách. Kým v minulosti boli najvýznamnejšie podujatia zo Žarnovice pravidelne vysielané v priamom prenose v celoslovenskej televízii, dnes to bohužiaľ nie je možné. Väčšinové športy (futbal, hokej) a z časti aj ďalšie úplne pohlcujú vysielací čas pre šport a nielen na plochú dráhu, ale na slovenský motocyklový šport celkovo nezostáva takmer žiadny čas. Preto je táto práca mimoriadne náročná a je potešujúce, že do Žarnovice aj v roku 2018 niekoľkokrát zavítali kamery televízií s celoštátnym pokrytím. Diváci tak boli v športových správach na rôznych televíznych staniciach oboznamovaní s niektorými výsledkami pretekov formou krátkych reportáží. Najčastejšie bola v Žarnovici RTVS a v septembri priniesla dlhšiu reportáž o plochej dráhe a činnosti SC Žarnovica v relácii Slovensko v obrazoch. Záujem o plochú dráhu prejavila aj TV Markíza, ktorej vyslaní redaktori nechýbali na posledných pretekoch sezóny – 1.lige, z čoho nasledovala pomerne dlhá reportáž v športovom spravodajstve na druhý deň. Takisto natočila materiál do relácie Reflex, odvysielanej koncom októbra. Mimoriadne sa darilo zviditeľňovať žarnovickú plochú dráhu aj vďaka výkonom Martina Vaculíka nielen v Grand Prix. Martin nechýbal v niekoľkých televíznych reláciách s veľkou sledovanosťou. Vďaka štartom Martina Vaculíka v Grand Prix sa o Žarnovici mohli dozvedieť diváci po celom svete, keďže tieto preteky vysielalo niekoľko televízií v zahraničí. Členovia klubu sa zapájali aktívne aj do komentovania prenosov plochej dráhy zo zahraničia v česko – slovenských športových televíziách. Rôzne príspevky o činnosti Speedway Clubu vysielali aj rádiá. Na pretekoch samozrejme nechýbali ani lokálne televízie. Samostatnou kapitolou sú články o činnosti klubu v tlačených médiách, či na internetových stránkach. Za sezónu 2018 dodal klub do médií vrátane vlastnej internetovej stránky okolo tristo článkov a tlačových správ, čím sa radí medzi najaktívnejšie medzi klubmi v rámci celého Slovenska. Sporadicky sa podarilo dostať články o plochej dráhy aj do novín a časopisov s celoslovenským pokrytím, pravidelne samozrejme do regionálnych, či mestských novín, pričom napríklad v Žarnovickom mesačníku pravidelne patrí minimálne dvojstrana plochej dráhe. O činnosti Speedway Clubu pravidelne informovali aj zahraničné médiá.

Plochodrážne novinky

Zaujímavým sa javí medzi fanúšikmi aj nový projekt z dielne Speedway Clubu – Plochodrážne novinky. Ide o absolútnu novinku v takmer 90-ročnej histórii slovenskej plochej dráhy. Formou občasníka, ktorý v sezóne 2018 vyšiel štyrikrát vo farebnej verzii veľkosti A4 na štyri strany s posledným číslom rozšíreným na dvojnásobok a v náklade od 2 000 do 3 000 kusov. Bol distribuovaný a určený takmer výhradne pre obyvateľov Žarnovice a okolitých obcí, aby aj takouto formou priblížil dianie na žarnovickej plochej dráhe v súčasnosti, ale aj v minulosti medzi tých, ktorí nemajú možnosť pravidelne sledovať informácie na internete. Zároveň slúžil aj pre záujemcov o inzerciu na reklamu, či propagáciu rôznych akcií v meste, či firiem a ich ponúk. Najmä posledné číslo, ktoré vyšlo v rozšírenej verzii s množstvom článkov a rozhovorov s bývalými pretekármi štartujúcimi na pretekoch v Žarnovici, bude pravdepodobne konečnou formou pre ďalšie čísla, ktoré sú naplánované na nasledujúcu sezónu. Plochodrážne novinky boli nepredajné, každý záujemca ich mohol získať bezplatne a mnoho ich skončilo aj v rukách zahraničných fanúšikov a šíria sa tak do ďalších krajín.

Propagačné akcie

Podobne ako v predošlých rokoch aj tentoraz nechýbal Speedway Club na výstave Motocykel v bratislavskej Inchebe, ktorú navštívili desiatky tisíc fanúšikov motoriek. V rámci stánku SMF tu mohli fanúšikovia vidieť nielen plochodrážny špeciál, ale dostať aj celoročný leták o akciách klubu, či plagáty k pripravovaným pretekom a nástenný kalendár. Stovky kusov propagačných materiálov našlo svojich majiteľov. Podobne veľmi úspešnou propagačnou akciou bol propagačný stánok klubu v rámci regionálnej organizácie Gron na Medzinárodných leteckých dňoch v Sliači, kde na v prvý septembrový víkend mohli o plochej dráhe počuť a čítať ďalšie tisícky návštevníkov. Taktiež klub pokračoval v besedách na školách, na ktoré chodil spoločne s Martinom Vaculíkom. Bolo to ZŠ Brehy a SOŠ dopravná vo Zvolene. Klub taktiež priviedol slovenskú plochodrážnu hviezdu aj na hodinu telesnej výchovy do ZŠ A. Kmeťa v Žarnovici. Viac ako päťtisícová návšteva úspešnej akcie – Zetor 25 cup v Malej Lehote, mohla byť svedkom ukážkových jázd plochodrážnych motoriek a predstaveniu tohto športu. Na spomínaných akciách bolo rozdaných niekoľko tisíc letákov a plagátov. Žarnovickí plochodrážnici prirodzene nechýbali ani na Dňoch mesta Žarnovica.

Akcie pre deti

Už spomínané besedy na školách dokázali, že plochá dráha je zaujímavá aj pre mladšie vekové skupiny. Vyslovene to vidno aj na ďalších akciách ako Plochá dráha detí. V sezóne 2018 boli dve. Prvýkrát mimo žarnovickej dráhy v blízkej obci Horné Hámre. Aj napriek tomu, že ide o malú dedinku, asi 25 detí dokázalo srdnato bojovať o zaujímavé ceny. V polovici septembra to bola zase Plochá dráha detí na žarnovickom ovále, kde štyri desiatky detí vo veku od 2 do 12 rokov dokázalo, že tento šport je mimoriadne obľúbený, za čo si doniesli domov pekné plochodrážne pamiatky. Plochodrážne podujatia sa snaží klub sprístupniť aj zdravotne znevýhodneným deťom, a tak sa pravidelne na preteky prichádzali pozrieť deti z Hrabín z Novej Bane, ktoré vedia svoju vďačnosť a radosť prejaviť veľmi srdečne.

Finančné zabezpečenie

Sezóna 2018 bola opäť pomerne náročná na jej finančné pokrytie. Iba organizácia Kvalifikácie do GP stála vyše dvoch desiatok tisíc eur. K tomu treba pripočítať ďalšie preteky, ligové výjazdy, propagačné materiály, režijné výdavky, opravy techniky a motoriek a podobne. To všetko by nebolo možné pokryť bez pomoci niekoľko desiatok sponzorov – mesta Žarnovice, Slovenskej motocyklovej federácie, Banskobystrického samosprávneho kraja, darcov 2% z dane a samozrejme fanúšikov, ktorí pomáhajú platením vstupného. Tento rok organizoval SC všetko bez akejkoľvek pomoci zo strany štátu. Pani ministerka školstva, vedy, výskumu a športu, pridelila na organizáciu pretekov majstrovstiev sveta – Kvalifikácie do GP rovnú nulu eur. Treba pripomenúť, že aj dotácia z BB SK bola oproti minulému roku znížená o 40% a problém s dotáciou od mesta, ktorá prišla prakticky až v druhej polovici sezóny, priniesol poriadnu dávku neistoty pred najvýznamnejšími pretekmi žarnovickej plochodrážnej sezóny (19. mája). Všetko sa však na dobré obrátilo a klub poučený týmito skutočnosťami bude kalkulovať aj pri ďalších stretnutiach so spomínanými inštitúciami.

Zveľaďovanie štadióna

Podobne ako každý rok, aj tentoraz klub vyvíjal činnosť na zveľadenie štadióna a dráhy. Aj vďaka tomu táto snaha býva vždy vysoko cenená najmä pri významných podujatiach zo strany delegovaných činovníkov zo zahraničia, či ďalších hostí. Na začiatku sezóny boli členmi vykonané nielen práce súvisiace s prípravou oválu na tréningy a preteky, ale aj nanovo prerobená bezpečnostná zóna medzi dráhou a hlavnou tribúnou. Tiež bol vylepšený priestor na štarte pri mantineloch. Klub ponúkol mestu, ako majiteľovi štadióna, že brigádnicky vybrúsi a natrie lavičky na hlavnej tribúne, avšak mesto na to nereflektovalo. Pomohlo však na konci sezóny a žarnovický ovál je tak „bohatší“ o 330 ton nového materiálu, ktorý bude frézou premiešaný s tým pôvodným. K tomu treba prirátať celoročnú údržbu dráhy, mantinelov a ich okolia.

Rôzne

Počas sezóny spolupracoval klub aj s ďalšími združeniami pôsobiacimi v meste, či jeho blízkom okolí. Tak pravidelne dával voľné vstupy, či permanentky na svoje preteky do tombol rôznych plesov alebo do cien rôznych súťaží. Nechýbala ani spolupráca formou zapožičiavania materiálov, či strojov. Dobré vzťahy vládli aj s futbalovým MFK Žarnovica, s ktorým komunikoval pri prekladaní futbalových zápasov, plochodrážnych tréningov a ďalších veciach súvisiacich so životom na spoločnom štadióne. Pre svojich členov klub organizoval už 7. ročník Plochodrážneho plesu, rozlúčku so sezónou, klubový futbal, stolnotenisový turnaj.

Akcie na ktorých sa zúčastňoval, alebo ich organizoval Speedway Club Žarnovica v roku 2018

Dátum Akcia Miesto konania
27.1. Stolnotenisový turnaj Žarnovica
31.1. Beseda na ZŠ Brehy s Martinom Vaculíkom Brehy
2.-4.2. Zimné kondičné a teoretické sústredenie pretekárov Kollárová
3.2. Účasť na Drift On Ice Johnsdorf (D)
5.2. Telesná výchova na ZŠ A.Kmeťa s Martinom Vaculíkom Žarnovica
7.2. Beseda s Martinom Vaculíkom na SOŠ Dopravnej Zvolen
10.2. 7. ročník Plochodrážneho plesu Žarnovica
24.2. Účasť na Drift On Ice Chemnitz (D)
25.2. Účasť na Drift On Ice Dresden (D)
15.-18.3. Propagačný stánok na výstave Motocykel v rámci SMF Bratislava
1.4. Účasť na majstrovstvách Slovinska Krško (SLO)
7.4. Účasť na majstrovstvách Maďarska Debrecen (H)
8.4. Medzinárodné majstrovstvá Slovenska Žarnovica
14.4. Účasť na majstrovstvách Slovinska Ljubljana (SLO)
17.4. Extraliga Praha (CZ)
18.4. Účasť na Prebore ČR jendotlivcov Pardubice (CZ)
21.4. Účasť na Prebore ČR jednotlivcov Březolupy (CZ)
24.4. Účasť na MČR juniorov Praha (CZ)
27.4. Účasť na ME jednotlivcov Balakovo (RUS)
1.5. Účasť na MČR jednotlivcov – finále Praha (CZ)
1.5. Účasť na medzinárodných pretekoch v Rakúsku Mureck (A)
8.5. Účasť na MČR juniorov Plzeň (CZ)
13.5. Účasť na MČR jednotlivcov – finále Kopřivnice (CZ)
19.5. Kvalifikácia do Grand Prix Žarnovica
27.5. 1.liga Praha (CZ)
1.6. Plochá dráha detí Horné Hámre
3.6. Extraliga Žarnovica
9.6. Extraliga Kopřivnice (CZ)
13.6. Účasť na Prebore ČR jednotlivcov Pardubice (CZ)
16.6. Účasť na MS juniorov Liberec (CZ)
19.6. Extraliga Slaný (CZ)
30.6. Účasť na ME dvojíc Nagyhalász (H)
5.7. Účasť na Európskom pohári jednotlivcov do 19 rokov Pardubice (CZ)
6.7. 1.liga Svitavy (CZ)
7.7. Európsky pohár dvojíc do 19 rokov Žarnovica
8.7. MČR juniorských družstiev Žarnovica
13.7. Medzinárodný tréning za účasti svetových hviezd Žarnovica
14.7. Účasť s propagačným stánkom na Zetor 25 cupe Malá Lehota
21.7. Účasť na Prebore ČR jednotlivcov Plzeň (CZ)
21.7. Účasť na MACEC Cup Nagyhalász (H)
29.7. Účasť na MČR juniorov Divišov (CZ)
5.8. Extraliga Žarnovica
11.8. Účasť na Prebore ČR jednotlivcov Kopřivnice (CZ)
11.8. Účasť na finále EP do 19 rokov jednotlivcov Varkaus (SF)
12.8. 1.liga Plzeň (CZ)
17.8. Účasť na MACEC Cup Rawicz (PL)
18.8. Pohár priateľstva Nagyhalász (H)
22.8. Účasť na Prebore ČR jednotlivcov Pradubice (CZ)
24.8. Pohár priateľstva Rivne (UA)
29.8. Extraliga Slaný (CZ)
1.-2.9. Propagačný stánok v rámci Gronu na Leteckých dňoch Sliač
5.9. Účasť na MČR jednotlivcov – finále Plzeň (CZ)
8.9. Účasť na Prebore ČR jednotlivcov Liberec (CZ)
13.9. Extraliga Pardubice (CZ)
14.9. Plochá dráha detí Žarnovica
15.9. Pohár priateľstva Kopřivnice (CZ)
16.9. Pohár priateľstva Žarnovica
18.9. Účasť na Prebore ČR jednotlivcov Praha (CZ)
29.9. Účasť na Zlatej stuhe Pardubice (CZ)
3.10. Účasť na Silberner Stahlschuh Meissen (D)
6.10. 1.liga Žarnovica
7.10. Účasť na MČR jednotlivcov – finále Březolupy (CZ)
13.10. Účasť na MACEC Cup Pardubice (CZ)
20.10. Účasť na MACEC Cup Braila (RU)
7.11. Beseda na SOŠ Dopravnej Zvolen

 

 

 

Predchádzajúci článokPoznáme nasadenie našej reprezentácie v pretekoch MS a ME
Ďalší článokDavid Pacalaj v sezóne 2018
mm
Predseda Speedway Clubu, dlhodobý autor článkov zo sveta plochej dráhy.